2011-09-05 Barn & ungd.sektionen mötesanteckningar

Mötesanteckningar- Barnkörsektionen
Patriks rum 2011-09-05

Närvarande: Mia Andersson, Kerstin Johansson, Sofia Stynsberg, Sara Karinsdotter, Pär Hammarlund, Patrik Sassersson och Inga-Lill Gustafsson, sekreterare.

1. Barnkördag 21 april-12
Nässjö har tackat ja att vara värdförsamling. Kontaktperson där Marianne Liderfelt. Max 150 barn , sista anmälningsdag den 2 april-12.
Herde tema, repertoar bestäms nästa sammanträde då Sten-Inge Petersson är med som ska leda dagen. Var och en funderar över repertoar tills nästa gång.
Åldersdelad övning där Mia Andersson ( ev tillsammans med Mary Chard-Pettersson) övar de yngre barnen.( tom 2 a klass)
Tider för dagen;
11.30-12.30 åldersdelad övning
12.30-13.50 lunch i två matlag, andra halvan fritidsaktiviteter
13.50-15.30 gemensamt genrep med paus i mitten.
16.00 musikgudstjänst
Vi diskuterade även hur vi på bästa sätt kan puffa för denna dag bland våra kollegor

2. Barnkörläger hösten 2011
Barnkörlägret på Sunnerbogården i Hamneda lördagen den 29 oktober kl. 11.00 - söndag den 30 oktober kl. 16.00. Avslutas med musikal i kyrkan dit de körs med buss. Som material används musikalen "Ängel utan vingar" av Karin Runow. Inga-Lill frågar henne om ev speciallösning gällande notinköp, samt eventuell rekvisita som var och en ordnar. Patrik har kontaktat kh Ove Carlsson om hur många mickar det finns, hur det ser ut i koret samt att få bilder som kan sändas över till Karin Runow för att hon ska kunna tänka ut koreografin.I dagsläget är 33 barn anmälda (max 80 styck)

3. Körläger sommaren 2012
Körläger 2012, 17-20 juni på Oskarshamns folkhögskola. Ålder 10-14 år. Fundera över tema till nästa gång vi ses. Talade om att göra en inspelning att sända till vänstiftet i Costa Rica. Till detta behöver en koreograf engageras? Sara Karinsdotter tillfrågad om att leda det musikaliska. Fråga Elisabet Carcamo-Storm om att vara kaplan då hon även behärskar spanska, med tanke på inspelning.
Patrik talar med delegater från Costa Rica då de kommer på besök i september.

4. Ungdomskörsfestivalen Växjö 2016
Inga-Lill har skickat mail till Riks vad som förväntas av oss gällande det praktiska kring ungdomskörsfestivalen 2016, men har dock inte fått något ordentligt svar.
Därför avvaktar vi tills vi får besked.

5. Ungdomskördag våren 2012
Ungdomskördag 11 februari 2012 i Teleborg. Ålder 13 år och uppåt. Jonas Engström har tackat ja och kommer gärna.
Patrik ber honom att föreslå repertoar samt kollar upp om han har egen pianist och om han önskar att det finns trummis samt basist, detta ordnar i så fall Patrik.
Tider;
12.00-13.30 övning
13.30-14.30 lunch
14.30-17.00 övning med fikapaus
18.00 konsert

7. Kommande sammanträden
2011-10-03 i Patriks rum i Arrendatorns stuga, Växjö. Fika från 09.45
2011-11-07 i Patriks rum i Arrendatorns stuga, Växjö. Fika från 09.45 Därefter gemensam lunch med styrelsen.

Vid datorn

Inga-Lill Gustafsson, sekr.